+421903607881 petras@ludovitpetras.sk

Poradca, na ktorého sa môžete spoľahnúť

ING.  ĽUDOVÍT   PETRÁŠ                                                                     DAŇOVÝ PORADCA                                         AUDÍTOR                                                           

Dôveryhodný

Skúsený

Profesionál

      Naše služby

DAŇOVÉ  PORADENSTVO

Komplikované a často sa meniace daňové zákony  vyžadujú  profesionála. Poskytujeme kompletné služby daňového poradenstva – od úplného zastupovania klienta na základe plnej moci až dohodnuté jednotlivé úkony.Špecializujeme sa na daň z pridanej hodnoty, daň z príjmov, medzinárodné zdaňovanie a zastupovanie klientov pri daňovej kontrole a riešenie daňových sporov.

Súčasťou daňového poradenstva je aj poradenstvo a vypracovanie dokumentácie pre transferové oceňovanie.

AUDIT

Podľa zákona o audítoroch poskytujeme audítorské služby,ktorými je overenie individuálnej alebo konsolidovaniej účtovnej závierky a súladu výročnej správy  s účtovnou závierku. Súčasťou audítorských prác su aj iné uisťovacie služby podľa ISA (International standards on Auditing). Audítorské služby poskytujeme pre podnikateľské subjekty, pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené za účelom podnikania a pre subjekty verejnej správa(obce,mestá).

Ako audítor poskytujeme aj služby registrácie partnerov verejného sektora.

ÚČTOVNÍCTVO

Súčasťou našich služieb je aj vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva a mzdového účtovníctva pre našich klientov.

Môj príbeh

Skúška a získanie osvedčenia na vykonávanie daňového poradenstva 30.11.1993 bol moment, ktorý zásadne zmenil môj  profesionálny život. Z konateľa spoločnosti – manažéra sa postupne stal daňový expert. Daňové poradenstvo sa stalo mojim hlavným predmetom podnikania.

Aj keď na začiatku to bolo hlavne účtovníctvo.    Daňové poradenstvo ako profesia vznikla na  Slovensku v roku 1992 prijatím zákona o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov.Nebola tu poradenská tradícia a verejnosť, podnikatelia, klienti nevedeli čo im daňový poradca poskytne. Preto boli mojími prvými zákazkami účtovnícke práce, čo ma zdokonalilo v účtovníctve  a postupne pribúdali daňové zakázky.

Ako plynul čas rástol počet klientov na daňové poradenstvo aj moje odborné vedomosti a schopnosti. V roku 1997 som bol zapísaný do zoznamu súdnych znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky v odvetviach Účtovníctvo a daňovníctvo a v odvetví Financie. Súdnym znalcom som bol do roku 2009.

V roku 1998 som sa stal členom prezídia Slovenskej komory daňových poradcov a vedúcim regionálnej kancelárie SKDP v Košiciach.Tieto funkcie som v komore daňových poradcov vykonával do roku 2014.

V roku 2004 som získal licenciu  Slovenskej komory adítorov a stal sa audítorom.Táto licencia skompletizovala rozsah služieb, ktoré môžem poskytnúť svojím klientom.

S tímom mojich spolupracovníkov sme dnes schopní klientom  poskytnúť vedenie účtovníctva, mzdové účtovníctvo, ekonomické a daňové poradenstvo a audítorské služby.

Na konci môjho  príbehu sa vrátim do minulosti.V socializme bolo zakázané súkromné podnikanie ale existovali výnimky ako bolo napr. tlmočenie a preklad. Preto som vyštudoval nemčinu na Jazykovej škole  a pôsobil ako tlmočník. Neskôr som ku nemčine pridal angličtinu. Jazykové znalosti mi pomohli získať zahraničných klientov a pracoval som pre firmy z Nemecka, Rakúska, Holandska, Belgicka, Anglicka, Írska, Poľska a Talianska.

Rokov poradenstva

Spokojných klientov

Za dobu podnikania viac  ako dvesto klientov zo Slovenska a ďalších krajín EU

spolupracovníkov, účtovných a daňových odborníkov

“Žiadny človek nie je akokoľvek morálne ani inak zaviazaný, aby svoje vzťahy k podnikaniu alebo majetku zariadil tak, aby platil najvyššie  možné dane.”

“Legálne právo každého daňovníka znížiť veľkosť daní, alebo sa im vyhnúť nemôže byť spochybnené.”

Pridajte sa k nám

Staňte sa našim klientom

Ak potrebujete pre svoju firmu  externé vedenie účtovníctva , audit, dlhodobé daňové a účtovné poradenstvo alebo jednorázovú pomoc pri daňových problémoch sme pripravení poskytnúť Vám svoje služby.

Ing.Ľudovít Petráš

Moyzesova 38,Košice

Ing. Ľudovít Petráš

Moyzesova 38, Košice

KONTAKTY:

Môžete nás kontaktovať e-mailom,telefónom / mobilom alebo vyplniť a zaslať kontaktný formulár.

petras@ludovitpetras.sk, petrasludovit@gmail.com

0903 607 881, (055) 728 86 60, (055) 677 12 84

Moyzesova 38, 040 01 Košice, Slovenská republika

Po-Pia: 8:00-17:00,

7 + 10 =